Чого ви навчитесь за нашою програмою?

Фахівець з Front-end Back-end розробки опанує технології: інженерії програмного забезпечення; алгоритмізації обчислювальних процесів; архітектурного проєктування програмних систем; побудови комп’ютерних мереж і реалізації клієнт-серверної взаємодії; знання базових технологій програмування на прикладі мов C++, C#, PHP, Java; застосування React, HTML5; CSS3; JavaScript, технологій програмування користувацьких інтерфейсів, виконання завдань DevOps; тестування та верифікації програмних систем.

Отримати демодоступ
Для отримання безоплатного демодоступу до навчальної системи заповніть, будь-ласка, форму реєстрації. Демодоступ буде нарахований на 7 днів із моменту відправки форми. Всі поля обов'язкові для заповнення.
Набуті знання та навички необхідні на проєктах
Діджиталізація роботи державних та недержавних установ
Діджиталізація роботи державних та недержавних установ
Розподілені інформаційні процеси, хмарні технології, інтернет речей, охоронні системи, CRM та ERP системи
Розподілені інформаційні процеси, хмарні технології, інтернет речей, охоронні системи, CRM та ERP системи
Електронна комерція та електронний банкінг
Електронна комерція та електронний банкінг
12 років +
Для учнів, починаючи з 7 класу (віком від 12 років і старше)
68 годин/рік
З кожної обраної дисципліни
3200 UAH /міс.
Програма і предмети навчання Front-end / Back-end Developer
I рівень - 7 клас

Опанувавши дисципліну, фахівець отримує здатність із розумінням застосовувати математичні методи, моделі та алгоритми дискретної математики, аналітичної геометрії, статистичного аналізу для розв’язку прикладних задач у формі програмних скриптів мовою Python з використанням бібліотек: Math, Matplotlib, NumPy, Pandas.

Дисципліна вчить реалізовувати процеси алгоритмізації типових задач, втілювати їх у програмний код та проводити його налагодження з використанням алгоритмічної мови програмування високого рівня C++.

II рівень - 8 клас

Вивчення дисципліни дає здатність ефективно застосовувати базові засоби мови програмування Java для подання основних структур даних і реалізації алгоритмів їх обробки.

Опанувавши дисципліну, фахівець отримує здатність застосовувати базові концепції побудови структур даних та пов’язаних із ними алгоритмів для практичних задач розробки програмного коду різними мовами програмування.

III рівень - 9 клас

Опанування дисципліни дає здатність ефективно застосовувати базові засоби мови програмування C# для подання основних структур даних і реалізації алгоритмів їх обробки.

Опанувавши дисципліну, фахівець отримує знання та навички застосування і реалізації парадигм об’єктно-орієнтованого програмування на прикладі мови програмування високого рівня C#.

IV рівень - 10 клас

Дисципліна вчить раціоналізувати структурні рішення обчислювальних алгоритмів на підставі розуміння архітектури і процесів, що протікають в обчислювальних системах під управлінням операційних систем, розробляти та імплементувати програмне забезпечення у вбудованих системах реального часу для технологій інтернету речей.

Опанування дисципліни дає здатність до реалізації базових web-технологій: будови й архітектури комп’ютерної мережі та технології інформаційного обміну; базових технологій побудови клієнт-серверних додатків тощо.

V рівень - 11 клас

Дисципліна навчає реалізації процесів інженерії програмного забезпечення (інженерія вимог, архітектурне проєктування, розробка, тестування, впровадження) відповідно до діючих стандартів.

Дисципліна навчає розробки ефективних web-застосунків (Front-end та Back-end компонент), розуміння і реалізації розподілених інформаційних процесів із використанням сучасних та перспективних технологій

* Можливе формування індивідуальної освітньої траєкторії з індивідуальним підходом до структури програми та переліку предметів навчання.

Для зворотного зв’язку напишіть нам!

Виникли запитання? Звертайтеся!
Telegram Bot Optima Telegram Bot