Публічна оферта

Договір публічної оферти
(редакція від 10 березня 2023 року)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМА ЕДЬЮКЕЙШН» в особі Генерального директора Мілецької Марії Олександрівни, яка діє на підставі Статуту (надалі - Виконавець) публікує цей Договір, який визначає порядок надання освітніх послуг.

Договір є договором приєднання для будь-якої особи (замовника), що замовляє послуги із організації та проведення онлайн-курсів та дистанційних курсів (як індивідуальних, так і групових) за тематикою, розкладом, програмою та матеріалами, розробленими Виконавцем (надалі – Послуги або освітні послуги). Надання Послуг здійснюється за допомогою Інформаційно-комунікаційних технологій або через Освітню платформу. Виконавець пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладено в стандартній і незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа (Замовник), яка акцептує (приймає) цю оферту, здійснює оплату освітніх послуг ТОВ «ОПТІМА ЕДЬЮКЕЙШН», відповідно до умов цієї публічної оферти.

Категорії платної інформації (матеріалів) визначаються Виконавцем самостійно.


Визначення:

Інформаційно-комунікаційні технології – технології забезпечення організації і проведення курсів у форматі онлайн за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету.

Освітня платформа – платформа з дистанційного надання освітніх послуг, що розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://b.optima-osvita.org.

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТІМА ЕДЬЮКЕЙШН».

Договір – цей Договір про надання послуг з організації та проведення курсів онлайн.

Замовник – фізична особа, яка досягла 18-ти років, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, і яка замовляє та оплачує Послуги в інтересах та з метою навчання Слухача. У випадку, якщо Замовник безпосередньо споживає Послуги, то Замовник є Слухачем.

Слухач – фізична особа, яка не досягла 18-ти років, що безпосередньо споживає Послуги.

Послуги – послуги із організації та проведення онлайн-курсів та дистанційних курсів за тематикою, розкладом, програмою та матеріалами, розробленими Виконавцем.

Платіжна система - фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про платіжні послуги», який бере участь в розрахунках між Виконавцем та Замовником.

Пакет послуг – обсяг освітніх послуг, інформація про які доступна за посиланням: https://optima.study.

Програма курсу - набір матеріалів, розроблених та підготовлених Виконавцем для досягнення Слухачами найкращих результатів із засвоєння знать за тематикою курсу.

Сайт – веб-сайт Товариства, що доступний за адресою: https://optima.study.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець за рахунок коштів Замовника надає Послуги для Слухача та/або Замовника.
 • 1.2. Послуги Товариства, що надаються за цим Договором включають в себе Пакети послуг (в залежності від виду Пакету), які містяться за посиланням https://optima.study/.
 • 1.3. Надходження Товариству оплати від Замовника є прийняттям (акцептом) Договору (оферти), що означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов Договору.
 • 1.4. Якщо Замовник не згоден з Договором, то не може замовляти Послуги.
 • 1.5. Виконавець не несе відповідальності за наявність у Замовника та Слухача безперебійного доступу до Інтернету, в тому числі до Інформаційно-комунікаційних технологій та їх належної роботи.
 • 1.6. На Освітній платформі можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів, контенту, політики конфіденційності та захисту персональних даних та ін.
 • 1.7. Виконавець намагається забезпечувати безперебійну роботу Освітньої платформи, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Освітньої платформи, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту (матеріалів).
 • 1.8. Матеріали (контент) Освітньої платформи не може бути використаний третіми особами для публічного перегляду і в комерційних цілях без письмової згоди Товариства.
 • 1.9. Замовник та Слухач користується Освітньою платформою виключно на власний ризик. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні його комп'ютеру та даним. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Освітньої платформи цілям та очікуванням Замовника та Слухача.

2. ПОРЯДОК Й УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

 • 2.1. Для замовлення Послуг Замовнику необхідно:
  • 2.1.1. Подати заявку на отримання Послуг шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми через Сайт;
  • 2.1.2. За необхідності отримати усну консультацію представника Товариства щодо Послуг;
  • 2.1.3. Обрати необхідний Пакет послуг відповідно до Договору;
  • 2.1.4. Уважно ознайомитися з умовами Договору та прийняти його, ознайомитись із повідомленнями Товариства щодо замовленого Пакету послуг та вартості таких Послуг (надалі – «Повідомлення») (якщо такі направляються Виконавцем);
  • 2.1.5. Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система;
  • 2.1.6. Підтвердити оплату і оплатити.
 • 2.2. Оплата послуг Товариства на Сайті проводиться Замовником на умовах 100% передоплати за допомогою Платіжних систем за посиланням, що буде надано Товариством у Повідомленні. При цьому, Виконавець попереджає Замовника, а Замовник розуміє і погоджується з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартість послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (при їх наявності), надаючи свої послуги лише у випадку, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (при їх наявності) Замовник самостійно може дізнатися у Платіжної системи. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Виконавцем. Замовник, який скористався послугами Платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.
 • 2.3. Вартість Пакетів послуг для Замовників доступна на Сайті за посиланням: https://optima.study/. Вартість обраного Пакету послуг може також зазначатись у відповідних Повідомленнях Товариства, що направляються Замовнику, після отримання яких Замовник здійснює оплату Послуг.
 • 2.4. Усі ціни визначені без ПДВ.
 • 2.5. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від Послуг за цим Договором шляхом повідомлення Товариства про це в письмовій формі, в тому числі по електронній пошті чи іншими засобами інформаційно-комунікаційного зв’язку, принаймні за 7 календарних днів до дати відмови від Послуг. Вартість Послуг за період з дати повідомлення до дати відмови від Послуг не повертається.
 • 2.6. Виконавець має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Замовника змінювати умови цього Договору, наповнення Освітньої платформи, розміри Пакетів послуг тощо шляхом розміщення (зміни) відповідного документа (інформації) в новій редакції на Сайті.
 • 2.7. Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на Сайті.
 • 2.8. Зміни, що стосуються Пакетів послуг (їх вартості та наповнення) застосовуються тільки для Послуг, замовлених після такої зміни.
 • 2.9. Замовник має право змінити обраний Пакет послуг на Сайті або шляхом звернення до представника Товариства за адресою електронної пошти чи за номерами телефонів, вказаними на Сайті. Зміна Пакету послуг відбувається після здійснення повної оплати вартості нового Пакету послуг.
 • 2.10. Відмова від Послуг після оплати є неможливою, окрім випадків та за умови повідомлення, як визначено у п.2.5 цього Договору.

3. ПРОГРАМА КУРСУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПОСЛУГ

 • 3.1. Наповнення Програми курсу та Освітньої платформи, у тому числі її зміна в будь-який час (і після замовлення Пакету послуг) є виключним правом Товариства та не потребує згоди Замовника.
 • 3.2. Тривалість надання Послуг визначається індивідуально для кожного Слухача згідно з обраним Пакетом послуг.

4. ЗАМОВНИК НЕ МАЄ ПРАВА

 • 4.1. Реєструватися як інша особа.
 • 4.2. Вводити в оману інших замовників та Виконавець щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами, в тому числі із Слухачем, або з іншими організаціями.
 • 4.3. Передавати реєстраційні дані, логін та пароль для доступу в систему, посилання, що надає доступ приєднатися до курсів через Інформаційно-комунікаційні технології іншим особам.
 • 4.4. Намагатися будь-яким способом, в тому числі шляхом підбору пароля, злому або інших дій отримувати доступ до чужих логінів і паролів.
 • 4.5. Використовувати автоматизовані програми взаємодії з Сайтом та Освітньою платформою і його сервісами, розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми.

5. ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

 • 5.1. Організувати режим дня Слухача, відвідування ним курсів згідно з рекомендованим розкладом онлайн через Інформаційно-комунікаційні технології або через Освітню платформу та, якщо застосовується, виконання Програми курсу.
 • 5.2. Дотримуватись положень цього Договору з метою забезпечення отримання Послуг відповідно до умов цього Договору.

6. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

 • 6.1. Освітня платформа, будь-які її складові частини, у тому числі, але не виключно, програмний код, елементи дизайну, текст та усі без виключення інші об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі освітні та навчальні матеріали, є виключною власністю Товариства та не передаються Замовником при користуванні Освітньою платформою.
 • 6.2. Цей Договір не передбачає надання жодних прав та дозволів Замовникам на використання Освітньої платформи будь-яким способом, крім тих, що визначені її функціональними можливостями.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • 7.1. Замовник несе повну відповідальність за достовірність інформації і даних, вказаних ним при оплаті ним послуг Товариства.
 • 7.2. Замовник не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні дані третіх осіб, включаючи контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта), в тому числі у відношенні Слухача.
 • 7.3. У разі пред'явлення до Товариства претензій з боку третіх осіб у зв'язку з використанням персональних даних, суб'єктами яких вони є, і наданих Товариству Замовником, в тому числі персональних даних Слухача, Замовник зобов'язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі такі претензії і судові позови або відшкодувати Товариству понесені у зв'язку з цим витрати.
 • 7.4. У разі виявлення Виконавцем факту повідомлення Замовником недостовірної інформації або персональних даних Виконавець має право заблокувати реєстрацію Замовника та (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Замовника та Слухача до курсів через Інформаційно-комунікаційні технології або до Освітньої платформи, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Замовникові та/або Слухачеві такою дією.
 • 7.5. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, збої в енергетичних або телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, планові, екстрені відключення електроенергії і т. п.), війна, військові дії, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов Договору і непідконтрольні Товариству.
 • 7.6. Виконавець також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, а також не компенсує збитки, що виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті: протиправних дій користувачів; неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Інформаційно-комунікаційних технологій та Освітньої платформи; збоїв в роботі Інформаційно-комунікаційних технологій або Освітньої платформи, викликаних помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні, в тому числі пов'язаних з діями третіх осіб; відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) або недостатньої швидкості інтернет-з'єднань між сервером Замовника і сервером Інформаційно-комунікаційних технологій або Освітньої платформи; відсутності електроенергії, в тому числі через планові, екстрені відключення електроенергії, поломку обладнання чи ліній електропередачі, тощо; інших випадків, пов'язаних з діями/ бездіяльністю третіх осіб, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням глобальної мережі Інтернет та/ або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Договору тощо.
 • 7.7. Всі суперечки, що випливають з правовідносин щодо Договору, вирішуються шляхом переговорів.
 • 7.8. У разі порушення Замовником цього Договору Виконавець має право обмежити або припинити надання Послуг, а також доступ такого Замовника та Слухача до курсів та до Освітньої платформи, а також блокувати можливість використання Освітньої платформи (блокувати авторизацію і/ або IP-адреси) для Замовника та Слухача в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Замовникові та/або Слухачеві такою дією. При цьому, невикористаний залишок грошових коштів за період, що залишився не повертається Замовникові.
 • 7.9. Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості Товариства надавати та/або отримувати Послуги з причин, що не залежать від Сторін, зокрема внаслідок відсутності зв’язку, в тому числі Інтернету, електроенергії у Замовника, Слухача та/або Товариства, несправності чи пошкодження ліній зв’язку чи ліній електропередачі тощо. У такому разі Виконавець має право змінити розклад проведення занять.

8. СТОРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 • 8.1. Цей Договір діє з моменту його укладення і протягом строку надання Послуг за Договором.

Реквізити Товариства:

Виконавець:Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПТІМА ЕДЬЮКЕЙШН", місцезнаходження: 03126, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, будинок № 81, квартира, 32, код за ЄДРПОУ: 43791759, платник єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2% доходу.


Тел.: +380 44 592 54 12

E-mail: info@optima.study


Генеральний директор М. О. Мілецька

Редакція Договору від 10 березня 2023 року

Замовник:
Тел.: ___________________________

E-mail: _________________________

Telegram Bot Optima Telegram Bot