Чого ви навчитесь за нашою програмою?

Фахівець з Computer Vision опанує технології: інженерії програмного забезпечення; побудови математичних моделей; архітектурного проєктування програмних систем; побудови обчислювальних систем; використання мов програмування C++, Java, C#, Python та бібліотек OpenCV, OpenGL, Scikit-learn, SciPy, NumPy, Matplotlib, Tensorflow; тестування та верифікації програмних систем. Особливе значення надається знанням і практиці застосування математики та алгоритмів і структур даних.

Отримати демодоступ
Для отримання безоплатного демодоступу до навчальної системи заповніть, будь-ласка, форму реєстрації. Демодоступ буде нарахований на 7 днів із моменту відправки форми. Всі поля обов'язкові для заповнення.
Набуті знання та навички необхідні на проєктах
Обробка цифрових зображень різного типу для діагностики захворювань у медицині
Обробка цифрових зображень різного типу для діагностики захворювань у медицині
Сегментація сцен цифрових зображень і розуміння сюжету для навігації безпілотних транспортних засобів
Сегментація сцен цифрових зображень і розуміння сюжету для навігації безпілотних транспортних засобів
Розпізнавання на цифрових зображеннях об’єктів, осіб, небезпечних предметів та явищ
Розпізнавання на цифрових зображеннях об’єктів, осіб, небезпечних предметів та явищ
12 років +
Для учнів, починаючи з 7 класу (віком від 12 років і старше)
68 годин/рік
З кожної обраної дисципліни
3200 UAH /міс.
Програма і предмети навчання Computer Vision Engineer
I рівень - 7 клас

Опанувавши дисципліну, фахівець отримує здатність із розумінням застосовувати математичні методи, моделі та алгоритми дискретної математики, аналітичної геометрії, статистичного аналізу для розв’язку прикладних задач у формі програмних скриптів мовою Python з використанням бібліотек: Math, Matplotlib, NumPy, Pandas.

Дисципліна вчить реалізовувати процеси алгоритмізації типових задач, втілювати їх у програмний код та проводити його налагодження з використанням алгоритмічної мови програмування високого рівня C++.

II рівень - 8 клас

Вивчення дисципліни дає здатність ефективно застосовувати базові засоби мови програмування Java для подання основних структур даних і реалізації алгоритмів їх обробки.

Опанувавши дисципліну, фахівець отримує здатність застосовувати базові концепції побудови структур даних та пов’язаних із ними алгоритмів для практичних задач розробки програмного коду різними мовами програмування.

III рівень - 9 клас

Опанування дисципліни дає здатність ефективно застосовувати базові засоби мови програмування C# для подання основних структур даних і реалізації алгоритмів їх обробки.

Опанувавши дисципліну, фахівець отримує знання та навички застосування і реалізації парадигм об’єктно-орієнтованого програмування на прикладі мови програмування високого рівня C#.

IV рівень - 10 клас

Дисципліна вчить раціоналізувати структурні рішення обчислювальних алгоритмів на підставі розуміння архітектури і процесів, що протікають в обчислювальних системах під управлінням операційних систем, розробляти та імплементувати програмне забезпечення у вбудованих системах реального часу для технологій інтернету речей.

Вивчення дисципліни дає здатність ефективно застосовувати базові засоби мови програмування Python для подання основних структур даних і реалізації алгоритмів їх обробки.

V рівень - 11 клас

Дисципліна навчає реалізації процесів інженерії програмного забезпечення (інженерія вимог, архітектурне проєктування, розробка, тестування, впровадження) відповідно до діючих стандартів.

Дисципліна навчає застосовувати базові технології Computer Vision для розробки прикладних програмних скриптів мовою Python з використанням бібліотек: Graphics, Tkinter, Matplotlib, NumPy, PIL/Pillow, OpenCV.

* Можливе формування індивідуальної освітньої траєкторії з індивідуальним підходом до структури програми та переліку предметів навчання.

Для зворотного зв’язку напишіть нам!

Виникли запитання? Звертайтеся!
Telegram Bot Optima Telegram Bot